Ey Witte, du Arsch, guck dir den mal an!

"Aber wiiir, aber wiiir!":